patikimais

patikimais
2 patikimaĩs adv. 1. ne viską, tik kas patinka: Ans patikimaĩs teėda, t. y. kas patinka J. Tas šuo lepnas, mažos ėskenos, mažai, patikimaĩs teėda J. 2. ne visada, tik kai patinka: Ans patikimaĩs pjauna, t. y. kad jam tinka J. 3. ne visur, tik kur patinka: Ne visas trobales tekalėdojo kunigužis, patikimais tekalėdojo Bdr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • patikimais — 1 patikìmais adv. atsitikimais, atsitiktinai: Patikìmais žuvių sugauna, t. y. kad patinka, kad atsitinka J. Ans patikìmais padirba šlėdes geras, t. y. kad pavyksta, kad pasitinka gerai J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surišti — surìšti, sùriša, o (sùrišė) tr. 1. SD113, H, Q653, R, DŽ raiščiu sujungti, sutvirtinti, suveržti: Seniau du kuolu inkala, vyčia sùriša, kartis uždeda – ir tvora LKT223(Jon). Jo žalia tvora … su laibais karklais į kits kitą surišta buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšnekėti — įšnekėti, į̃šneka, ėjo 1. intr., tr. J, Rtr, KŽ sugebėti, įstengti daug ir gerai šnekėti: Šnekėk tu: tu geriau į̃šneki, liežiuvį turi gerą Mžš. Jis gerai į̃šneka ir gerai įmeluoja Dkš. Mūs kaimynė daug į̃šneka – ji šneka ir šneka Prn. 2. tr.,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • SSRS specialiųjų tarnybų rezidentas — statusas Aprobuotas sritis Viešasis saugumas apibrėžtis Su SSRS specialiosiomis tarnybomis slapta bendradarbiavęs asmuo, organizavęs darbą su jam patikėtais agentais ir patikimais asmenimis. šaltinis Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Bewertung — įvertinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kokių nors objektų, metodų, sistemų ar požymių pripažinimas tinkamais veiklai, konstrukcijoms ar kitam tikslui. Patikrinus numatytus vertinimo kriterijus, jie laikomi patikimais. Mokinių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Evaluierung — įvertinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kokių nors objektų, metodų, sistemų ar požymių pripažinimas tinkamais veiklai, konstrukcijoms ar kitam tikslui. Patikrinus numatytus vertinimo kriterijus, jie laikomi patikimais. Mokinių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • evaluation — įvertinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kokių nors objektų, metodų, sistemų ar požymių pripažinimas tinkamais veiklai, konstrukcijoms ar kitam tikslui. Patikrinus numatytus vertinimo kriterijus, jie laikomi patikimais. Mokinių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • įvertinimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kokių nors objektų, metodų, sistemų ar požymių pripažinimas tinkamais veiklai, konstrukcijoms ar kitam tikslui. Patikrinus numatytus vertinimo kriterijus, jie laikomi patikimais. Mokinių išsilavinimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • оценивание — įvertinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Kokių nors objektų, metodų, sistemų ar požymių pripažinimas tinkamais veiklai, konstrukcijoms ar kitam tikslui. Patikrinus numatytus vertinimo kriterijus, jie laikomi patikimais. Mokinių… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”